Thairu Mulathu Thondattam Lyrics| Ashwin Bhaskar

Thairu Mulathu Thondattam:- Ashwin Bhaskar has came up with next super hit remix. It is now more than 1.5 million views in you tube with in 5 days time. This time the video of Darshan Prasanth is remixed by Ashwin Bhaskar. Actually the boy is trying show us video about how to prepare Thairu Mulaku Kondattam. Ok lets see the lyrics

Thairu Mulathu Thondattam Lyrics in English

Namaskaram kootukare njan darshan prashanth
Njan puthiya product parichaya peduthukayanu
nammal thairu mulathu thondattam
Shudamaya thairil nirmichedukkuna
Thairu Mulathu Thondattam

music ……

Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam
Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam

Thairu Mulathu Thondattam Thondattam
Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam

Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam
Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam

Namaskaram kootukare njan darshan prashanth
Namaskaram kootukare njan darshan prashanth

Vinaniri Vinaniri Ottum Cherthathe
Vinaniri Vinaniri Ottum Cherthathe

Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Undaki… undaki
Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Undaki… undaki

sunlightil sunlightil unakki eduthu
sunlightil sunlightil unakki eduthu

Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Undaki… undaki
Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Undaki… undaki

Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam
Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam

Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam
Nammalu Thairu Mulathu Thondattam Thondattam

Thairu Mulathu Thondattam Lyrics in Malayalam

നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ദർശൻ പ്രശാന്ത്
ഞാൻ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയ പെടുത്തുകയാണ്
നമ്മൾ തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം
ശുദ്ദമായ തൈരിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന
തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം

നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം
നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം

തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം
നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം

നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം
നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം

നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ദർശൻ പ്രശാന്ത്
നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ദർശൻ പ്രശാന്ത്

വിണാനിരി വിണാനിരി ഒട്ടും ചേർത്താതെ
വിണാനിരി വിണാനിരി ഒട്ടും ചേർത്താതെ

നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കി … ഉണ്ടാക്കി
നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കി… ഉണ്ടാക്കി

സൺലൈറ്റിൽ സൺലൈറ്റിൽ ഉണക്കി എടുത്തു്
സൺലൈറ്റിൽ സൺലൈറ്റിൽ ഉണക്കി എടുത്തു്

നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കി … ഉണ്ടാക്കി
നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കി … ഉണ്ടാക്കി

നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം
നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം

നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം
നമ്മള് തൈര് മുളത് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം

Thairu Mulaku Kondattam Lyrics

Kurla Day

Leave a Reply