Kerala House Names

Dream of every Keralite is to have a small house of their own. For this they will spend the money they would have earned in their life time. We will get details about each and every thing which is required for a house. But getting a good Kerala House Names | Kerala Home Names is difficult. I had searched the internet completely to find out good names for houses.

kerala home names

By Searching i am able to find Good names for my home. In kerala websites , availability of good names for Hindu Homes, Christian homes and for Muslim Homes are very less. Here i will share the Kerala House Names which i had found out .

Kerala Hindu Home Names

kerala hindu house names
 • Souparnika
 • nandanam
 • pranavam
 • amrutham
 • kailasam
 • gokulam
 • ohm
 • illam
 • snehakudeeram
 • Vaishnavi kripa
 • sneha theeram
 • sneha nilayam
 • shanti vihar
 • keerthi
 • Ambadi
 • Vrundavanam
 • Krishnakripa
 • Karthika
 • Gokulam
 • Sreeragam
 • yashes
 • shreyas
 • Sopanam
 • keertna
 • keerthanam
 • ragam
 • akshara
 • Sree nikethan
 • eenam
 • varanam
 • swapnakoode
 • neelambari
 • akshara
 • ushus
 • Poornima
 • Vrindavanam
 • Souparnika
 • Aishwarya
 • pournami
 • shreyas
 • sree nikethan
 • panjavadi
 • geetham
 • shreyassu
 • raagam
 • sree ragam
 • Nandavanam.
 • Dwaraka
 • Sreelakshmi
 • Palazhi
 • Vrindavan
 • vaishnavam
 • padipura
 • Lavanyam
 • Vaikuntam
 • Krishna Kripa
 • Shishiram
 • Shanthitheeram
 • Koodu
 • Kripalayam
 • Parishudham
 • Sarovaram
 • priyadarshini
 • darsanam
 • ustav
 • souparnika
 • pavithram
 • pournami
 • vibhanjika
 • parppidam
 • thejus
 • sindooram
 • mayaamayooram
 • suryakanthi
 • padmasarovaram
 • dhwani
 • naadam
 • chaythanyam
 • niyogam
 • varanam
 • gamyam
 • prasadam
 • karpooram
 • sambhoornam
 • jyothi
 • layam
 • punyam
 • amaram
 • uthungam
 • dheekshana
 • anubhoodi
 • gokulam
 • dheeptham
 • prabha
 • hidham
 • yathra
 • swapnam
 • manasam
 • parijhatham
 • thilakam
 • mayukham
 • Gouri Shankaram
 • Dharpanam
 • Marmaram
 • thapasya
 • thriveni
 • adhithyam
 • samudhra
 • manthra
 • Thrishna
 • sadhana
 • prajna
 • swasthikam
 • sudharshanam
 • vyshnavam
 • pratheeksha
 • nandanam
 • udayam
 • sayujyam
 • kailasam
 • kavyam
 • indraprashtam
 • theertham
 • megham
 • vandanam
 • gaganam
 • shayanam
 • vyomam
 • anantham
 • akhilam
 • rachana
 • shrishti
 • krithi
 • thusharam
 • upavanam
 • haritham
 • makarandham
 • anashwaram
 • kalpanikam
 • dhaya
 • varanam
 • chethana
 • chiram
 • shrishti
 • ojasu
 • swantham
 • swapnakoodu
 • chithrasalbhavam
 • chandrakamalam
 • aswam
 • priyam
 • Chithram
 • Spandanam
 • vishudham
 • athishayam
 • swargam
 • pulari
 • athmeeyam
 • kani
 • Vaalkannadi
 • adhvaydham
 • thamas
 • upasana
 • dhyanam
 • theeram
 • shanthitheeram
 • gangothri
 • sarovarom
 • arunam
 • pranavam
 • aswamedham
 • vismayam
 • thapovanam
 • thripthi
 • megha malhar
 • himam
 • vyooham
 • keerthi
 • divyam
 • bhuvanam
 • bhagyam
 • pradhakshinam
 • unnatham
 • anupamam
 • prabhavam
 • mohanam
 • vipulam
 • mukthi
 • kripa
 • mukulam
kerala hindu home names
 • padasaram
 • Surya gayathri
 • shangupushpam
 • Poornam
 • shivam
 • prasadam
 • Amritham
 • Yukhmam
 • shringam
 • naveenam
 • samyogam
 • viswam
 • Tharangam
 • swasthi
 • moksham
 • vibhoodi
 • sarayu
 • Omkara
 • Srikara
 • Mithila
 • avanika
 • sreekara
 • sopanam
 • nandanam
 • Bhasuri
 • dwaraka
 • kaivalyam
 • aradhyam
 • arpitham
 • nivedhyam
 • shantham
 • gangothri
 • swaram
 • indeevaram
 • paurnami
 • kalabham
 • mizhavu
 • shubham
 • sangeetham
 • sandeepam
 • jayasudha
 • Shiva padham
 • Suvarnatheeram
 • Sreenandanam
 • Sreedivyam
 • Krishnaleela
 • Vaishnavam
 • Indraneelam
 • Ajayamrutham
 • Satheendra
 • Shobhaayanam
 • Vanajam
 • varijam
 • vachanam
 • varajam
 • Sivakala
 • sreeprasadam
 • sivasree
 • sreesiva
 • Abhinavam
 • Makarandham
 • Prayanam
 • Sarovaram
 • Gheethika
 • Kailasam
 • sivashylam
 • gowrisham
 • shivapriyam
 • shivathmika
 • shivalayam
 • umagireesham
 • devipriya
 • shivapriyam
 • umesham
 • umeshwaram
 • gowreeshwaram
 • sarwamangalam
 • kalyanivilasam
 • sreelakam
 • aadya

These are some of the Kerala Hindu House Names | Kerala Hindu Home Names . Comment below if you find new names.

Kerala Christian Home Names

kerala christian home names
 • Oasis
 • Shelter
 • Shrine
 • Habitation
 • Retreat
 • Bethlehem
 • Paradise
 • Heaven
 • Promised Land
 • Utopia
 • Arcadia
 • Zion
 • Kingdom
 • Eden
 • Bethabara
 • Abode
 • House of God
 • Gehazi
 • Darah
 • Garrison
 • Aimon
 • Alston
 • Alton
 • Asilo
 • Berton
 • Beth
 • Bethel
 • Brigham
 • Bromley
 • Cala
 • Canberra
 • camara
 • casa
 • casita
 • casona
 • Dalphon
 • Darton
 • Domicilio
 • Domovina
 • Elton
 • Enrico
 • Enrica
 • Enzo
 • Finca
 • Foyer
 • Garton
 • Hacienda
 • Haines
 • Halton
 • Hamlin
 • Hamon
 • Heim
 • Henrietta
 • Hyatt
 • Isham
 • Kingston
 • Livingston
 • Maniero
 • Mansion
 • Miya
kerala christian house names
 • Morton
 • Manuae
 • palazzo
 • Paterna
 • Patria
 • Roxbury
 • Salisbury
 • Seldon
 • Silas
 • sterling
 • Tenuta
 • Tilton
 • Villa
 • Villetta
 • Villina
 • westby
 • wingate

These are some of the Kerala Christian House Names | Kerala Christian Home Names . Comment below if you find new names.

Kerala Muslim Home Names

kerala muslim house names
 • Baitul Ihsan
 • Baitul Iman
 • Baitul Rida
 • Baitul Huda
 • Rauda
 • Rauza
 • Jameel
 • Baraka
 • Nima and Ataa
 • Brakah
 • Ikhwan
 • Bait Ul Bilal
 • Safa Marwa
 • Al Madinah
 • Al Makkah
 • Al Muzdalifah
 • Mahal
 • Manzil
 • Sharif
 • Firdows
 • Aman
 • Sukoon
 • Shahana
 • Baitul Aamineen
 • Manzil Masha Allah
 • Khaymah
 • Shalaih
 • Shaqqah
 • Burj
 • Mabna
 • Qasr
 • Maskan
 • Bayt Al-Izz
 • Bayt Al-Nasr
kerala muslim home names
 • Qasrul Umaraa
 • Al-Qal’a
 • Darul Hikma
 • Bayt Jadeed
 • Dar Jadeed
 • Maskan Jadeed
 • Manzil Jadeed
 • Jameel
 • Baraka
 • Ikhwan

These are some of the Kerala Muslim House Names | Kerala Muslim Home Names . Comment below if you find new names.

Leave a Reply